Mijn naam is Keely Huis in 't veld. Ik ben in 2014
afgestudeerd als grafisch vormgever, en in 2016 afgestudeerd
als interieur stylist aan Academie Artemis.

Over mij
Recent werk

Grafisch vormgever
& interieur stylist

grafisch vormgeven

___

interieur stylist

___

interieur stylist

___

OOR magazine

Dementie servies

Ons tuintje

grafisch vormgeven

___

grafisch vormgeven

___

Guggenheim

Vondelpark app

interieur stylist

___

Baut zuid

© 2016 by Keely Huis in 't veld